phở/bún – Noodle Soup

khai vị – Appetizers

Cơm – Rice Plates

Bánh Hỏi/món xào – Thin Vermicelli/stir-fried

Bò 7 Món – 7 Course Of Beef

Món Ăn Chơi – House Special